info@tamirato.com
آدرس : کرج ، خیابان ساسانی ، بلوار چمران
۰۹۱۹۷۰۲۱۷۲۲ - ۰۲۶3۶۷۰۷۵۴۸
مشاوره رایگان

تماس با ما

با شماره های زیر میتوانید با ما تماس بگیرید مادر تمام نقاط تهران و کرج آماده خدمات به شما عزیزان میباشیم و از خدمات ما در تهران و کرج بهره مند شوید

خدمات تعمیرات ما شامل نقاط تهران از جمله شمال – غرب – شرق – جنوب – مرکز و سایر نقاط استان تهران می باشد
خدمات تعمیرات ما شامل نقاط کرج از جمله شمال – غرب – شرق – جنوب – مرکزو سایر نقاط استان البرز می باشد

موبایل :

۰۹۱۹۷۰۲۱۷۲۲
۰۹۳۶۴۲۰۰۸۹۴

ثابت :

۰۲۶۳۶۷۰۷۵۴۸

ایمیل :

info@tamirato.com

برای تماس با ما کلیک کنید ۰۹۱۹۷۰۲۱۷۲۲